Ver weg, dichtbij

Tips

Ver weg, dichtbij

Privacybeleid

DEEL 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u zich inschrijft om lid te worden van Mon Ardenne, verzamelen wij persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over monardenne.com, voordelen en informatie over de gemeenschap.


DEEL 2 - TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om lid te worden van monardenne.com, gaan wij ervan uit dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor uitsluitend dit doel.

Indien wij u om andere redenen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de gelegenheid geven dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer toestaat dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via hello@monardenne.com of per post GEIE ARDENNE 24 place Ducale - BP 419 - 08107 CHARLEVILLE-MEZIERES

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien de wet ons daartoe verplicht, of indien u onze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 - VEILIGHEID

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaat, wordt misbruikt, toegankelijk wordt gemaakt, bekend wordt gemaakt, wordt gewijzigd of wordt vernietigd.

COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst wanneer een gebruiker inhoud op een website of een online-advertentie bekijkt. Het is volledig anoniem en stelt ons in staat alleen de terminal te herkennen die voor de navigatie wordt gebruikt. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over de navigatie van de gebruiker. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Technische cookies, deze cookies zijn nuttig voor het surfen op onze site, en geven ook toegang tot onze producten en diensten. 


Audience cookies (bijv. Google Analytics) stellen ons in staat het publiek van de verschillende pagina's van onze site te meten. Zo kunnen wij statistieken opstellen om het gedrag van onze gebruikers te begrijpen en zo de navigatie op onze site te verbeteren. Deze gegevens worden op een geaggregeerde manier verzameld, zodat elke navigatie anoniem is.


Reclamecookies: zij maken het mogelijk gerichte reclame te tonen en zijn, net als alle andere cookies op onze site, volledig anoniem.


Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming is de voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist voordat er informatie wordt opgeslagen. Deze toestemming kan worden gegeven door in te stemmen met het bericht dat verschijnt wanneer de gebruiker de site voor het eerst bezoekt. De gebruiker kan de cookies op elk moment in de instellingen van zijn browser uitschakelen. 

ARTIKEL 5 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.


DEEL 6 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.


VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Indien u toegang wenst tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, indien u een klacht wenst in te dienen of indien u gewoon meer informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met onze agent die verantwoordelijk is voor de vertrouwelijkheidsnormen via hello@monardenne.com of per post GEIE ARDENNE 24 place Ducale - BP 419 - 08107 CHARLEVILLE-MEZIERES

Zorg dat je de juiste plannen hebt om ver weg en dichtbij te komen!

Vertel ons wat u interesseert

  •   Sporten
  •   Insolite
  •   Natuur
  •   Cultuur

Uw e-mail is niet correct

Bedankt, we hebben je inschrijving goed ontvangen. Tot ziens in de Ardennen!

U bent al geabonneerd!